Motionister

Motionsafdelingen har tilbud til alle, uanset alder og træningstilstand, og det sociale samvær prioriteres højt i klubben. I sommerperioden trænes der hovedsageligt i Åbjergskoven, med start og mål ved Atléticas klubhus på dyrskuepladsen.

I vinterperioden løbes aftentræningen på ruter lagt i byen.

Træningstidspunkter - sommer og vinter:

Tirsdag kl. 18.00
Torsdag kl. 18.00

Motionisterne deltager ofte i motionsløb rundt omkring i landet, og nogle motionister deltager desuden i udvalgte motionsløb i udlandet.

Tilbage